PÕLDUDE LUPJAMINE

Lupjamine on vajalik kultuurtaimedele sobilike kasvutingimuste loomiseks happelistel muldadel. Põldude lupjamine neutraliseerib mulla liigse happelisuse, viib mulda taimedele vajalikke toiteelemente (K ja Mg) ja paraneb taimetoitainete omastatavus.

Laotame kiire toimega lubiväetist: http://www.enefix.eu

 

Lisalugemist

Miks on vaja mulda lubjata? - Eesti põllu - ja maamajanduse nõuandeteenistus

Lubjatarbe määramine - Eesti põllu - ja maamajanduse nõuandeteenistus

 

Lisainfo: tel +372 53488723, e-mail: info@meliorm.eu.

Laotusseade 11 meetrise poomiga tagab põlevkivituha ühtlase laotamise põllul

Laotusseade 12 meetrise poomiga tagab

põlevkivituha ühtlase laotamise põllul

Ettevedu tsisternhaagistega tgab piisava tootlikkuse ka kiirel ajal

Ettevedu toimub kompressorhaagisega