KAEVETÖÖD

  • Kõikvõimalikud kaevetööd (tiigid, kanalisatsioon, veetrassid).
  • Maaparandus (kraavide, drenaažidesüsteemide ehitus ja taastamine).
  • Platside ja väljakute planeerimine ning ehitus.
  • Truupsildade rajamine.
  • Planeerimistööd buldooseriga.
  • Pikanoolega kopa tööd (paadisadamad, tiigid).

OÜ Melior-M on kantud Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse (MATER).

Informatsioon ja masinate tellimine:
Meelis Laas
GSM 50 64 616
meelis@meliorm.eu